Drs. N.H.P. (Nicole) Verwegen

klinisch psycholoog - psychotherapeut

Achter de Muur
Praktijk Kinder- en Jeugdpsychotherapie

De praktijk biedt behandeling aan ouders met kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar die niet lekker in hun vel zitten en gehinderd worden door klachten als:

  • faalangst, onzekerheid, piekeren, paniek,
  • dwanggedachten en -handelingen,
  • weinig levensvreugde,
  • eet- en slaapproblemen,
  • onbegrepen lichamelijke klachten,
  • gedragsproblemen,
  • onverwerkte ervaringen / herbelevingen,
  • prikkelbaarheid en overgevoeligheid.

De openingstijden van de praktijk zijn:

  • Maandag, woensdag en vrijdag tijdens kantooruren.

Telefonische bereikbaarheid

Wanneer u een voicemailbericht met naam en telefoonnummer inspreekt wordt er naar gestreefd om u binnen 3 werkdagen terug te bellen. De praktijk is bereikbaar op werkdagen binnen kantooruren.
De periode waarin praktijk gesloten is vanwege vakantie, treft u op het ingesproken telefonisch afwezigheidsbericht.


Wachttijd

Omdat de wachttijd tot het eerste gesprek is circa 3 maanden. Voor actuele wijzigingen kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.