Achter de Muur
Praktijk voor Psychotherapie

Praktijk voor Psychotherapie
Nicole Verwegen, klinisch psycholoog – psychotherapeut

De praktijk is voor behandeling van zowel volwassenen als kinderen en jongeren, met psychische problemen zoals angsten, onzekerheid, somberheid of onbegrepen lichamelijke klachten.

Psychische problemen kunnen worden gezien als natuurlijke ingang tot persoonlijke groei. Het doel van de persoonlijke groei kan bijvoorbeeld zijn: op een vriendelijkere manier met jezelf om kunnen gaan, het kunnen loslaten van indrukwekkende ervaringen, herstel van gevoel van verbondenheid met jezelf / anderen / het leven, ontdekken wat persoonlijke belangrijke waarden in het leven zijn en daarnaar leven, of (meer) in contact komen met innerlijke wijsheid van het hart. Daarbij zullen de problemen afnemen of kan men er beter mee omgaan.

De psychotherapeutische stroming van waaruit wordt gewerkt is voornamelijk een ervaringsgerichte benadering / EFT. De therapieën kunnen worden aangevuld met cognitieve gedragstherapie (incl. ACT en mindfulness).

Ook bij kinderen en jongeren liggen onder psychische problemen regelmatig dieperliggende vragen of themas verborgen. Zij kunnen bijvoorbeeld  geraakt zijn in het contact met mensen die belangrijk voor hen zijn. Of kan het ouders raken dat hun kind hen als het ware een spiegel voorhoudt, en weten zij er niet goed raad mee.

Het behandelaanbod binnen de praktijk omvat individuele K&J psychotherapie met ouderbegeleiding vanuit EFT en CGT (incl. ACT en mindfulness) en EMD-r.

De praktijk is niet voor:

  • op zichzelf staande (test-)psychologische onderzoeksvragen,
  • op zichzelf staande klachtgerichte behandelingen,
  • problemen waarbij naar verwachting multidisciplinaire beoordeling, behandeling, en/of 24-uurs zorg nodig kan zijn; zoals bij multi-problem problematiek, chronische psychiatrische problematiek, (dreigende) suïcidaliteit, verslavingsproblematiek.
Vragen en contact

Openingstijden

De openingstijden van de praktijk zijn:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend tijdens kantooruren. Op deze dagen is de praktijk ook telefonisch bereikbaar of kunt u een voicemailbericht inspreken. Wanneer u een voicemailbericht met naam en telefoonnummer inspreekt wordt u binnen 5 werkdagen teruggebeld.

De wachttijd is momenteel:
Er is beperkt ruimte voor nieuwe aanmeldingen supervisie en leertherapie. Er is een aanmeldstop voor nieuwe cliënten vanwege lange wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgaanbieder. Voor aanmelding als volwassene kunt u ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Achter de Muur - Praktijk voor Psychotherapie