Therapeut Nicole Verwegen

Drs. N.H.P. (Nicole) Verwegen
klinisch psycholoog - psychotherapeut

In 1995 heb ik de studie psychologie aan de Universiteit Utrecht in de studierichtingen ontwikkelingspsychologie en gezondheidspsychologie afgerond. Vervolgens ben ik in de periode t/m 2013 werkzaam geweest in de medische psychologie en SGGZ, zowel voor volwassen als K&J. De in deze periode gevolgde postdoctorale opleidingen hebben geleid tot de BIG-registraties klinisch psycholoog en psychotherapeut, en het lidmaatschap en/of supervisorschap van beroepsverenigingen.

In 2011 was de tijd aangebroken om een vrijgevestigde Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie te starten gericht op behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders. En op het geven van supervisie en leertherapie aan collega’s in opleiding. Parallel daaraan ben ik t/m 2019 werkzaam geweest als (hoofd-)docent van de basiscursus gedragstherapie in de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog K&J, en als gastdocent in de opleidingen GZ V&O en psychotherapie.

De laatste jaren heb ik me verdiept in verscheidene stromingen van existentieel georiënteerde psychotherapie. Deze stromingen sluiten aan bij mijn groeiende persoonlijke affiniteit met onderwerpen als levensvragen, universele waarden, zingevingsvraagstukken, en in het verlengde daarvan: inzichten vanuit filosofische stromingen en bronnen van levenswijsheid. Deze verdieping met parallel daaraan nascholing in ervaringsgericht werken heeft in juli 2020 geleid tot uitbreiding van het behandelaanbod met persoonsgerichte experientiële psychotherapie. Ook is het behandelaanbod naast het werken met K&J, uitgebreid naar het werken met volwassenen. Daarom is de praktijknaam aangepast naar: Praktijk voor Psychotherapie.

Sinds medio 2021 werk ik vanuit de weergegeven levensvisie waarbij de Psyche in Psychotherapie kan terugkeren. Je zou het kunnen benoemen als gnostisch georiënteerde psychotherapie.

Levensvisie

Onze grootste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn. Onze grootste angst is dat we over een grenzeloze macht beschikken. We zijn vooral bang voor het licht in ons en niet zozeer voor de duisternis. We vragen ons af: wie ben ik om zo briljant, knap, getalenteerd en geweldig te zijn? Eigenlijk zouden we onszelf de vraag moeten stellen: waarom zou ik dat niet zijn? Jij bent een kind van God. Jezelf kleineren is nergens goed voor. Het is helemaal niet verlicht om jezelf kleiner maken dan je bent, zodat andere mensen zich niet onzeker hoeven te voelen in jouw aanwezigheid. Het is de bedoeling dat we allemaal stralen, zoals kinderen dat ook doen. We zijn geboren om de glorie van God, die in ons innerlijk huist, zichtbaar te maken. De glorie van God huist niet in enkelen van ons, maar in iedereen. Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen. Als we onszelf bevrijden van onze angst bevrijdt onze aanwezigheid automatisch andere mensen.

Marianne Williamson
In: Terugkeer naar liefde, leven met de principes van Een cursus in wonderen. pag. 168.

"De zon is slechts een scherf, en alle licht maar schijn;
welk stralend licht moet dan de Bron daarvan niet zijn."

Angelius Silesius