Supervisie en leertherapie

Drs. N.H.P. (Nicole) Verwegen
klinisch psycholoog - psychotherapeut

Nicole Verwegen heeft in haar loopbaan als klinisch psycholoog – psychotherapeut een combinatie gemaakt van werkzaamheden als psychotherapeut, supervisor, leertherapeut en docent. Supervisie en leertherapie kunnen onderdeel uitmaken van de opleidingen tot BIG-geregistreerd gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog. En als onderdeel van de opleiding tot lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging. Ook ten behoeve van herregistratie kan een supervisie- of leertherapietraject worden doorlopen.

Sinds 2022 maakt begeleide intervisie onderdeel uit van het opleidingstraject tot lidmaatschap VGCt. Op verzoek kan een groep begeleide intervisie worden samengesteld.

Vanaf april 2022 wordt een door deFGzPt-geaccrediteerde nascholingscursus aangeboden: de spirituele dimensie in psychotherapie belicht.

Supervisor - leertherapeut: NVP, VGCt
Supervisor: NIP K&J
Lid beroepsverenigingen: isEFT, VKJP, LVVP, VPEP

Docent: inschrijving CRKBO, Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Website Cursuscentrum