Supervisie en leertherapie

De praktijk biedt leertherapie en individuele supervisie. De supervisie betreft behandelingen en psychotherapieën voor kinderen en jongeren. Deze trajecten kunnen plaatsvinden in het kader van:

 • opleiding tot gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog,
 • lidmaatschap en herregistratie specialistische psychotherapieverenigingen,
 • op eigen initiatief.

Existentiële benadering van supervisie / leertherapie
Binnen de trajecten kan afhankelijk van het professionele pad wat men bewandelt en de persoonlijke affiniteit met existentiële thema’s worden gewerkt, zoals:

 • wat er écht doet in het werk en in het leven,
 • eenzaamheid en autonomie - verbondenheid,
 • zingevingsvraagstukken en
 • hoe deze thema’s in het gekozen psychotherapeutische referentiekader een plaats hebben of een plaats kunnen krijgen.

Erkenning supervisor en leertherapeut:

 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt)

Erkenning supervisor:

 • K&J psycholoog NIP

  Werkwijze

  • Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek met oriëntatie op het opleidingstraject en de leerdoelen. Ook worden een aantal formele zaken zoals het aantal supervisiesessies en de wijze van inbrengen van casuïstiek besproken, waarna een supervisiecontract wordt opgesteld.
  • De beroepscode voor psychotherapeuten is van toepassing op elk supervisietraject. Al naar gelang de gevolgde opleiding worden ook de richtlijnen van FGzPt, VGCT en het opleidingsinstituut gevolgd.
  • Ten behoeve van berichtenverkeer wordt gebruik gemaakt van een beveiligd portal.
  • Tarief
   De praktijk werkt over het algemeen met dubbelsessies van 90 minuten voor supervisie. De duur van een sessie leertherapie is 45 à 60 minuten.

   Het tarief bedraagt € 100,- per 45 min ftf.
   Klik hier voor de betalingsvoorwaarden.