Kwaliteit van de zorg

BIG-registraties

Na afronding van de studie psychologie  aan de Universiteit Utrecht hebben postdoctorale opleidingen  geleid tot BIG-registraties en lidmaatschappen van beroepsverenigingen:

 • Gezondheidszorgpsycholoog (1999), BIG registratienummer: 39050697525
 • Psychotherapeut (2001), BIG registratienummer: 59050697516
 • Klinisch psycholoog (2010), BIG registratienummer: 39050697525

Lidmaatschap beroepsverenigingen

 • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCt)
  lid 2001, supervisor 2007
 • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
  lid specialist 2011
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  lid 2001, supervisor 2011, leertherapeut 2020
 • International society for Emotional Focused Therapy (isEFT)
  lid 2019
 • Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)
  belangstellend lid 2020, lid 2022
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
  lid 2011

Regelgeving

De praktijk werkt volgens de geldende wettelijke bepalingen en de beroepscode voor psychotherapeuten. Zie voor meer informatie over bijv. Jeugdwet, WGBO en Wkkgz,: www.lvvp.info.
De belangrijkste aspecten uit de regelgeving alsook de werkwijze van de praktijk worden in het eerste gesprek de met u doorgenomen aan de hand van de behandelovereenkomst. Hierin zijn onderwerpen opgenomen zoals de (telefonische) bereikbaarheid van de praktijk, rechten en plichten die van toepassing zijn op de behandeling en het dossier, hoe om te gaan met klachten, vergoedingen en administratieve gegevens die  door de praktijk aangeleverd dienen te worden aan bijv. de zorgverzekeraar en DIS (voor volwassenen) of CJG, gemeente, CBS (voor kinderen en jongeren).

Visitatie
Als lid van de beroeps- en belangenvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten wordt de praktijk ééns in de vijf jaar gevisiteerd. Daarbij wordt de gang van zaken in de praktijk onderzocht om te kijken of de praktijk aan alle (kwaliteits-)eisen voldoet om goede zorg te kunnen leveren.

Kwaliteitsstatuut
Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten die werken met volwassenen verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en deze openbaar te maken. Meer hierover kunt u lezen op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk, desgewenst kunt u het ook bij de praktijk opvragen.

AVG: Privacystatement
In het privacystatement wordt uitgelegd hoe de praktijk omgaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Klik hier voor het privacystatement.

Cliënttevredenheid
Gedurende de behandeling wordt regelmatig opgevolgd of de behandeling aansluit bij de behandeldoelen. Ook bij afronding van de behandeling wordt gevraagd naar uw ervaring over de behandeling; en wordt gevraagd om een vragenlijst hierover in te vullen.