Tarieven en vergoedingen

Voor volwassenen vanaf 18 jaar kan de behandeling (deels) worden vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet. In de polis van de zorgverzekering is vermeld welke psychische problemen voor vergoeding in aanmerking komen, de hoogte van de vergoeding, de voorwaarden die van toepassing zijn en de hoogte van het eigen risico.  De behandeling voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar kan worden vergoed door de woongemeente vanuit de Jeugdwet.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is  een verwijzing nodig van een erkend verwijzer. Voor volwassenen zijn erkende verwijzers de huisarts en medisch specialist. Voor kinderen zijn dat bovendien de jeugdarts en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Volwassenen vanaf 18 jaar

Gecontracteerde zorg
Wanneer u bij één van de verzekeraars bent aangeslotenwaarmee de praktijk een contract heeft afgesloten (gecontracteerde zorg), kuntu de kosten conform de polisvoorwaarden vergoed krijgen bij het tarief dat dezorgverzekeraar hanteert.

De praktijk heeft voor 2023 contracten afgesloten met de zorgverzekeraars:
ASR
CZ waaronder ook Nationale Nederlanden en Ohra
DSW waaronder Stad Holland en In TwenteAchmea
ONVZ waaronder VVAA, PNO en Jaah
VGZ waaronder  IZA, IZZ, Zorgzaam Verzekerd, Bewuzt, MVJP, UMC, Unive en ZEKUR
Zilveren Kruis waaronder o.a. FBTO, Agis
Zorg & Zekerheid

Maandelijks wordt de factuur door de praktijk bij uw zorgverzekeraar ingediend. De factuur bestaat uit Zorgprestaties, dit is bijv. de directe tijd van uw consulten. In dit tarief dat jaarlijks door de NZa wordt vastgesteld, is de indirecte tijd (zoals verslaglegging) inbegrepen.

Niet-gecontracteerde zorg
Wanneer de praktijk geen contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar waarbij u bent aangesloten, kan wellicht (een deel van) de kosten vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Het is wellicht raadzaam voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar hiernaar te informeren.

De praktijk hanteert het door de NZa vastgestelde maximumtarief (psychotherapeut: € 147,95 klinisch psycholoog € 169,56 per sessie van 45 - 59 minuten). In dit geval betaalt u zelf de rekening, waarna (een deel van) de kosten conform de polisvoorwaarden door u gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekeraar.

Klik hier voor:
Betalingsvoorwaarden
NZA tarieven

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar

Gecontracteerde zorg
De praktijk heeft voor 2023 contracten afgesloten met de onderstaande gemeenten:

 • Midden-Limburg: Roermond, Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Roerdalen, Weert en Nederweert.
 • Noord-Limburg: waaronder: Beesel, en Peel en Maas.

  Na een verwijzing kan door de praktijk een beschikking worden aangevraagd bij de gemeente. Na toekenning van de beschikking worden de facturen door de praktijk ingediend bij, en betaald door de gemeente.

  Zelf betalen

  • Indien u de behandeling voor uzelf of voor uw kind of jongere geheel zelf wenst te betalen, dan is een verwijzing niet nodig. Dit kan ook het geval zijn indien u binnen de volwassenzorg behandeling wenst voor een psychisch probleem dat niet valt onder de verzekerde zorg zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
  • Het tarief overige zorgproduct (OVP) in 2023 betreft  € 117,33 per sessie van 45 minuten, een verwijzing is dan niet nodig.
  • De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.
  • Zie www.lvvp.info voor meer informatie over vergoedingen

  Afspraak annuleren of verzetten
  Bijverhindering dient u de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te informeren. Indien u niet of niet tijdig afmeldt, komen de kosten voor deze afspraak geheel voor uw rekening. Afspraken die worden geannuleerd vanwege overmacht en corona-gerelateerde klachten worden uiteraard niet in rekening gebracht.